Inspiration förändrar allt

16 January 2015

Inspiration förändrar allt

Byrån har förmånen att från allra första pixeln fått producera en helt ny och inspirerande webbplattform till Norrköpings Symfoniorkester. Orkestern ville skapa en funktionell, modern och tilltalande hemsida som ska vara till stor nytta för både nuvarande och framtida publik. Målet är att behålla och på sikt utöka publiken.

Den nya plattformen byggdes med den självklara insikten att besökarnas behov skulle styra utformningen och inte tvärtom. Färg och form förstärker intrycket, men får aldrig finnas bara för att det är fint. Interaktionsdesign skapas först. Därefter påbörjas arbetet med färg och form.

Förutom en användarvänlig sida som förenklar användarkriterier som att köpa biljett, boka abonnemang ska webben också bidra till att inspirera, engagera och skapa nyfikenhet. Därför lades stor vikt på att skapa intryck med hjälp av lustfylld design och bilder kopplat mot ett användarorienterat innehåll. Dessutom skapades genvägar och tips baserat på intresseområden hur man surfar vidare på sidan, som tips om relaterat material. Mot den yngre publiken togs bland annat instrumentpresentationer fram.

www.norrkopingssymfoniorkester.se

  • Design
  • Digitalt