Nytt avtal med Myndigheten för Tillväxtanalys!

1 September 2014

Nytt avtal med Myndigheten för Tillväxtanalys!

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har tecknat samarbetsavtal med Jerhammar & Co kommunikationsbyrå. Myndigheten har regeringens uppdrag att belysa de områden som har störst betydelse för tillväxt.

  • Digitalt
  • Strategi