Digital årsredovisning

För Linköpings kommun

Digital årsredovisning

Linköpings kommun har för första gången tagit fram en digital årsredovisning. Genom att göra årsredovisningen digital sparar de på miljön samtidigt som man ökar tillgängligheten för alla – politiker, medborgare och andra intressenter.

Målsättning

Målet med produktionen av en helt digital årsredovisning var att skapa en produkt som är transparent och når ut till alla kommuninvånare. Ett av målen var att informationen ska kunna tillgodogöras också genom filmade sekvenser och kunna anpassas utifrån individuella önskemål, exempelvis grafer med olika valbara fält. Med en logisk och kognitiv struktur ska besökare även utan erfarenhet av finansiell information enkelt och lustfyllt kunna tillgodogöra sig innehållet.

Målgrupp

Årsredovisningen vänder sig främst till kommunens politiker, samarbetspartners, kommunens invånare och externa intressenter. Trots att det finns många argument för att ha en webbårsredovisning är det fortfarande få bolag som faktiskt har en, men i takt med att den generation som vuxit upp med datorer nu blir vuxna förändras spelreglerna för finansiell information.

Lösning

Om en årsredovisning finns i webbform blir den tillgänglig för fler människor under dygnets alla timmar – i mobiltelefoner såväl som på vanliga datorer. Den når också personer med olika former av funktionsnedsättning som använder verktyg för att tillgodogöra sig webbaserat innehåll på ett sätt som de inte kan göra med trycksaker. När årsredovisningen publiceras på webben indexeras den av sökmotorer och blir automatiskt tillgänglig via webbsökningar. Webbaserat innehåll är inte bara text och bild. Det är text, bild, ljud och rörlig bild. Så varför inte låta kommunstyrelsens ordförande ställa sig framför en kamera och säga det man vill. Direkt till mottagaren?

Resultat

Lösningen blev en intuitiv och logiskt uppbyggd produkt där besökaren guidas genom interaktiva förklaringar samt ges valmöjlighet att individanpassa informationen. Utöver årsredovisningen finns även kommunens personalbokslut i digital form. Det går enkelt att växla från den ena till den andra. Produktionen är nominerad i Svenska Publishingpriset 2014.

Fler uppdrag

Varumärke

Norrköpings Hamn

Kampanj

Peppar peppar

Kampanj

Bråvalla festival

Produktion

Stora hamndagen

Varumärke

Grafisk profil

Kampanj

Aktiv mot brand

Ladda fler