Grafisk profil

För Söderköpings kommun

Grafisk profil

Söderköpings storhet finns i det lilla. Kommunen vårdar sin historia och idé om trygghet, öppenhet och hållbar utveckling för människor och miljö. Jerhammar & Co fick uppdraget att ta fram ett nytt platsvarumärke.

Målsättning

Profilarbetet för varumärket Söderköping syftar till att bygga en gemensam målbild och en kommunikativ plattform att arbeta utifrån för att marknadsföra platsvarumärket Söderköping. Målet är att nyckelaktörer i kommunen (exempelvis kommunens olika delar som skola, vård, omsorg, miljö, kultur och kommunikation, förtroendevalda, besöksnäring/turism, näringsliv, handel och fastighetsägare) genom samverkan ska ge en tydligare bild av platsen Söderköping.

Målgrupp

Initialt var målgrupperna för varumärkesarbetet interna det vill säga kommuninnevånarna, näringslivet, politikerna och kommunens tjänstemän. En helt transparent process har lett fram till det underlag som det nya varumärket bygger på. I slutänden ska det nya varumärket tjäna som markör och identitetsskapare i alla de kontakter och relationer som både kommun och näringsliv tar med externa målgrupper.

Lösning

Arbetet med den nya profilen har genomförts i flera steg. I framtagandet av det nya platsvarumärket tog vi vår utgångspunkt i vad invånarna och näringslivet kan och vill stå upp för. Varumärket blir aldrig bättre än det innehåll som kan levereras. Invånare och näringsliv har haft stort inflytande över vilka egenskaper som ska lyftas fram.

Resultat

Hur gör man för att skapa ett varumärke som uppmuntrar till att behålla särart och mångfald när så många olika viljor och verksamheter ska samlas under ett paraply? Den nya grafiska profilen är ett bra exempel på hur komplext det är att sammanfatta en geografisk plats under ett gemensamt varumärke. Den finns nu som ett gemensamt verktyg att användas av vem som helst kan bidra till att bygga varumärket.

Fler uppdrag

Varumärke

Norrköpings Hamn

Kampanj

Peppar peppar

Webb

Digital årsredovisning

Kampanj

Bråvalla festival

Produktion

Stora hamndagen

Kampanj

Aktiv mot brand

Ladda fler