Stora hamndagen

För Norrköpings Hamn och Stuveri AB

Stora hamndagen

Norrköpings hamn är ett helägt dotterbolag till Norrköping Rådhus AB och ingår i Norrköpings kommunkoncern. Som Norrköpingsbo har man normalt inte tillträde till en industrihamn. Bilden av Norrköpings hamn hos allmänheten är den som speglas av media. Syftet med Stora Hamndagen var att människor med egna ögon skulle få uppleva en av Sveriges främsta industrihamnar. I verkligheten.

Målsättning

Genom att kontrollerat öppna upp hamnen för besök hoppas man både skapa större förståelse för verksamheten samt stilla nyfikenheten hos de som annars besöker hamnen på egen hand.

Målgrupp

Målsättningen var att tillsammans med viktiga aktörer i hamnen på ett spännande sätt skapa PR och kunskap kring den kapacitet och kompetens som finns i Norrköpings Hamn.

Lösning

Två veckor före Stora Hamndagen annonserades intresseväckare på stortavlor och i dagspress: Vem är det som stuffar? Vad väger en container? Väl på plats fick besökarna rundturskartor med olika “checkpoints” där man bland annat kunde prova på att köra kransimulator.

Resultat

En fantastisk sensommardag i början av september besökte tusentals människor Pampushamnen för att både guidas runt och på egen hand uppleva miljön i en industrihamn. Genom att öppna hamnen för allmänheten skapades både större förståelse och stolthet för den verksamhet som bedrivs.

Fler uppdrag

Varumärke

Norrköpings Hamn

Kampanj

Peppar peppar

Webb

Digital årsredovisning

Kampanj

Bråvalla festival

Varumärke

Grafisk profil

Kampanj

Aktiv mot brand

Ladda fler