Norrköpings Hamn

För Norrköpings Hamn och Stuveri AB

Varumärkesarbete

Norrköpings Hamn är en av ostkustens största industrihamnar. 4 miljoner ton gods lagras lastas och distribueras härifrån till den nordiska marknaden och ut på kontinenten. Jerhammar & Co fick uppdraget att göra en översyn av varumärket och anpassa det för framtiden.

Målsättning

Det har historiskt bedrivits hamnverksamhet i Norrköping sedan århundraden. I hamnverksamheten, som numera fullt ut ägs av Norrköpings kommun, har under de senaste tio åren gjorts stora investeringar i såväl teknik som kompetensförsörjning och fler investeringar planeras. Detta kombinerat med hamnens ambition att verka som ett gods-, transport- och logistikcentrum gjorde att man behövde en översyn av den visuella identiteten och fastställa om den kommunicerar rätt värden för dagens verksamhet.

Målgrupp

Initialt hade varumärkesarbetet ett internt fokus. Det var nödvändigt att hitta en intern förståelse och samsyn i vad morgondagens verksamhet ska erbjuda och förknippas med. Jerhammar & Co Kommunikationsbyrå planerade, genomförde och utvärderade en workshop tillsammans med hamnens ledning. Det slutliga målet syftade till att bygga en gemensam målbild och en kommunikativ plattform att arbeta utifrån för att marknadsföra en modern industrihamn.

Lösning

När förstudien presenterats framkom att nuvarande profil inte låg i samklang dagens verksamhet och byrån fick därmed uppdraget att ta fram förslag på en ny profil som tydligare kommunicerade de värden man ville associeras med. Utmaningen med det befintliga namnet - Norrköpings Hamn och Stuveri AB var att ordbilden var lång och benämningen stuveri kändes språkligt föråldrad. Vår uppfattning var att ordet hamn är tillräckligt självbeskrivande varför förslaget blev att namnet kortades till enbart Norrköpings Hamn.

Resultat

Den slutliga lösningen blev en ny profil i linjär, avskalad och modern form med en symbolik som kan associeras till logistik. Utöver det skulle det nya uttrycket kännas industriellt affärsmässigt och hålla över tid. Byrån har i detta arbete även bistått med handläggning av varumärkesansregistrering av för det nya varumärket och även arbetat fram en guideline för hantering av färger, typografi, mönster och bildspråk.

Fler uppdrag

Kampanj

Peppar peppar

Webb

Digital årsredovisning

Kampanj

Bråvalla festival

Produktion

Stora hamndagen

Varumärke

Grafisk profil

Kampanj

Aktiv mot brand

Ladda fler